TWINSACIDO – czyszczenie z zabrudzeń cementowych (np. klej)

Preparat oparty na bazie kwasu do usuwania pozostałości po fugach, gipsach i cemencie z powierzchni spieków kwarcowych.

opakowanie c.netto/opakowanie VAT c.brutto/opakowanie
1 litr 32,52 zł 23% 40,00 zł

Rozcieńczyć preparat w wodzie. Dokładnie rozprowadzić po zabrudzonej powierzchni. Dobrze spłukać dużą ilością czystej wody. 20% TWINSACIDO / 80% wody – 50% TWINSACIDO / 50% wody

ok. 12m2/l

Produkt żrący. Może powodować podrażnienie oczu i skóry. Działa szkodliwie po połknięciu. Natychmiast przemyć skórę / oczy pod bieżącą wodą w przypadku kontaktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zasięgnąć porady w przypadku połknięcia; pokazać lekarzowi etykietę. Nie wylewać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA.