Twins Tw – impregnat do spieków polerowanych

 Impregnat neutralny Lantania

 

CHARAKTERYSTYKA:

Produkt oparty na bazie rozpuszczalnika nadający się do zabezpieczenia mało i średnio chłonnych powierzchni kamiennych, chroniący powierzchnie przed plamami.

opakowanie c.netto/opakowanie VAT c.brutto/opakowanie
1 L. 113,82 zł 23% 140,00 zł
5 L. 528,46 zł 23% 650,00 zł

Nałożyć warstwę preparatu TWINS.TW używając czystej białej tkaniny na powierzchnię idealnie czystą i suchą.Po nałożeniu pozostawić do wyschnięcia. Pozostały nalot po impregnacji możemy wyczyścic za pomocą czystej bawełnianej szmatki. TWINS.TW nie chroni podłogi przed kwasem (roztworów kwasu solnego, soku z cytryny …). Powierzchnie poddane obróbce przy użyciu TWINS.TW są certyfikowane jako nadające się do kontaktu z żywnością.

10-15 m2 / l

Trzymać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas impregnacji. Bezpośredni kontakt może powodować suchość skóry lub jej pęknięcia. Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować podrażnienie oczu. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wylewać do kanalizacji. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku użycia niezgodnie z zaleceniem. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. PRODUKT GOTOWY DO UŻYCIA