Detertwins – mycie codzienne spieków kwarcowych

Detergent do codziennej pielęgnacji spieków kwarcowych.

opakowanie c.netto/opakowanie VAT c.brutto/opakowanie
1 L. 24,00 zł 23% 30,00 zł
5 L. 93,50 zł 23 115,00 zł
Rozpuść jedną szklanka DETERTWINS w 4-5 litrów wody. Można zmienić proporcje w przypadku większych zabrudzeń.

W zależności od rodzaju i poziomu zabrudzeń.

Produkt łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas impregnacji. Bezpośredni kontakt może powodować suchość skóry lub jej pęknięcia. Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować podrażnienie oczu. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wylewać do kanalizacji. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku użycia niezgodnie z zaleceniem. Przed użyciem preparatu wykonać test na próbkach ze względu na różne właściwości kamieni naturalnych. PRODUKT DO GOTOWEGO UŻYCIA.